Dydaktyka medyczna

Parafrazując Jana Zamoyskiego można rzecz, że taka będzie jakość opieki zdrowotnej jaka jakość szkolenia personelu medycznego. Z tego powodu bardzo nam zależy na podnoszeniu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej. Lata doświadczeń naszej kadry instruktorskiej doprowadziły do powstania szeregu szkoleń w kluczowych obszarach edukacji medycznej. Chętnie pomożemy każdemu nauczycielowi podnieść indywidualne kompetencje lub też uczelni doskonalić kadrę na szerszą skalę. Przygotowujemy pojedyncze kursy oraz całe programy podnoszenia kompetencji. Szkolenia dotyczyć mogą szerokiego spektrum zagadnień od dydaktyki ogólno-akademickiej po szczegółowe zagadnienia z zakresu metodologii szkolenia czy oceny postępów studentów. Wspieramy proces planowania szkoleniami dotyczącymi efektów kształcenia, projektowania systemu oceny. Dla osób szukających szczegółowych kompetencji proponujemy szkolenia z zakresu nauczania problemowego i innych metod aktywizujących, wykorzystania symulacji w edukacji medycznej, nauczania umiejętności technicznych/zabiegowych, projektowania Obiektywnych Strukturyzowanych Egzaminów Klinicznych, pisania do nich stacji czy przeprowadzania samego egzaminu. Osobom zainteresowanym prawidłową oceną wiedzy możemy zaproponować szkolenia z zakresu pisania pytań testowych, układania i oceny egzaminów.

We wszystkich obszarach stawiamy na najwyższą jakość. Takie podejście zaowocowało uznaniem ze strony międzynarodowych organizacji takich jak European Board of Medical Assessors czy jedna z najbardziej prestiżowych organizacji szkolących instruktorów symulacji medycznej w Europie: EuSim. KCRK jest przedstawicielem tych organizacji i jesteśmy z tego bardzo dumni.

Chętnie spotkamy się z Państwem celem wspólnego poszukiwania sposobu w jaki możemy pomóc w realizowaniu naszej wspólnej misji.