Nasza kadra

Anna Grodecka
lekarz, specjalizacja z dermatologii i wenerologii

W latach 2007-2018 pracowałam w CM UJ, 2012-2018 w ZDM. Prowadziłam zajęcia kliniczne, symulacyjne, LABNUK, uczestniczyłam w OSCE, szkoliłam nauczycieli akademickich.

Jako specjalista dermatolog w gabinecie prywatnym i na NFZ.

W KRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI: współzałożycielka, szkolenia z symulacji niskiej wierności,symulacji wysokiej wierności, OSCE, informacja zwrotna.

Grzegorz Cebula
lekarz, specjalizacja z medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych

W KRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI: Nadzór i prowadzenie szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej zarówno podstawowe jak i zaawansowane.

Jerzy Jaskuła
ratownik medyczny, specjalista zdrowia publicznego, MBA

ZDM i JUMC (English Division): zajęcia w ramach symulacji medycznej niskiej i wysokiej wierności podczas zajęć z med.rat., chirurgii, LabNUK i CRM, instruktor na kursach instruktorskich symulacji medycznej.

Wolontariusz Polskiej Misji Medycznej, instruktor ITLS i NAEMT, instruktor kursów instruktorskich AHA i ERC, prezes Fundacji Ratuj Życie, Redaktor Naczelny serwisu Ratownictwo MP.

W KRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI: trener kursów instruktorskich symulacji medycznej niskiej i wysokiej wierności.

Karol Łyziński
ratownik medyczny, położny

Pracuje w ZMKIPD KAiIT. Prowadzi szereg zajęć dydaktycznych i szeroko rozumianą symulację medyczną.

NA co dzień związany także jestem z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.

W KRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI: instruktor w ramach szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej zarówno podstawowe jak i zaawansowane.

Izabela Pabjańczyk
lekarz, rezydent anestezjologii i intensywnej terapii

Pracuje w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJCM prowadzę zajęcia symulacyjne ukierunkowane na nauczanie umiejętności nietechnicznych. Jestem instruktorem ALS oraz ETC.

Pracuję w SU Kraków realizując szkolenie rezydenckie.

W KRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI: Instruktor w ramach szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej zarówno podstawowe jak i zaawansowane.

Anna Kocurek
Msc Clin Edu, lekarz, specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej.

Pracuje w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJCM. Prowadzi zajęcia symulacyjne niskiej i wysokiej wierności, w tym ukierunkowane na nauczanie komunikacji lekarskiej. Ponadto szkoli nauczycieli - szczególnie w zakresie metodyki i psychometrii egzaminów OSCE.

Jako radiolog pracuje w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji.