Nasza misja

Dlaczego?

Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji narodziło się z połączenia ważnych dla nas wartości. Głęboko wierzymy, że najwyższą formą dbania o jakość opieki zdrowotnej pacjentów jest jak najlepsze szkolenie personelu medycznego. Uważamy też, że wszyscy: aktualni i przyszli pracownicy systemu ochrony zdrowia zasługują na dobrej jakości profesjonalnie zorganizowane oraz ciekawie i poprawnie metodycznie zorganizowane szkolenia.

Jak?

Chcemy oferować najlepsze możliwe szkolenia. Metodycznie uwzględniające najnowsze zdobycze nauki w zakresie andragogiki, neurofizjologii, psychologii a merytorycznie dostosowane zarówno do przyszłych zadań czekających naszych kursantów jak i ich aktualny poziom wiedzy i umiejętności.

Co?

Dwa główne obszary naszych działań to szkolenia z zakresu dydaktyki medycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych personelu medycznego.