You have searched the term:

 • by KCRK
 • 4 września 2020
 • 0 Comments

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA CENTRÓW SYMULACYJNYCH

Prof. dr hab n. med. Anna Torres Pracownik UM w Lublinie od 2003 roku. W 2018 roku uzyskała tytuł Magistra Edukacji Klinicznej (Masters in Clinical Education) na Uniwersytecie w Edynburgu. Od ponad 10 lat uczy studentów z zastosowaniem technik symulacyjnych. Odbyła liczne kursy z zakresu symulacji medycznej i debriefingu. Jest także autorem i współautorem publikacji […]

Continue Reading
 • by KCRK
 • 27 marca 2020
 • 0 Comments

MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach

W okresie od kwietnia 2019 do marca 2020 Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji przeprowadziło na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych 5 szkoleń dla pracowników prowadzących zajęcia w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zrealizowane szkolenia: Szkolenie ogólne dotyczące zagadnień związanych ze scenariuszem symulacyjnym przeprowadził Karol Łyziński. Szkolenie z wysokiej […]

Continue Reading
 • by KCRK
 • 25 lutego 2020
 • 0 Comments

NAUCZANIE METODĄ SYMULACJI WYSOKIEJ WIERNOŚCI

W miesiącach od września do października 2019 r. Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji na zlecenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadziło kurs instruktorski w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla łącznie 48 osób. Część teoretyczna poświęcona była wykładom, pokazom, nauce pisania scenariuszy klinicznych, natomiast część praktyczna poświęcona była ćwiczeniom z wykorzystaniem […]

Continue Reading

ROLA PACJENTA STANDARYZOWANEGO

W dniach 12-13 października 2019 Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji przeprowadziło dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie szkolenie pt.: „Instruktaż dla pacjentów standaryzowanych” w ramach projektu Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie. Tematyką szkolenia, które przeprowadził Pan Łukasz Małecki, było przygotowanie uczestników szkolenia do […]

Continue Reading

ORGANIZOWANIE PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH: „SZKOLENIE PILOTAŻOWE OBWE” DLA PRACOWNIKÓW FM MU

W czerwcu 2019 i lutym 2020 r. na zlecenie Uniwersytetu Masaryka Wydziału Lekarskiego z Brna, Republika Czeska, KCRK zorganizowało dwa oddzielne warsztaty dotyczące programu szkoleniowego dla pracowników FM MU. Celem warsztatów było przygotowanie pracowników FM MU do organizacji szkolenia pilotażowego OSCE w ramach SLMU FM MU. Szkolenia prowadzili wykwalifikowani lekarze, Agata Stalmach – Przygoda, Łukasz […]

Continue Reading
 • by KCRK
 • 24 lutego 2020
 • 0 Comments

SZKOLENIE EUSIM

W dniach 18-20 września 2019 r. Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji przeprowadziło dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu szkolenie pt.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia symulacji wysokiej wierności dla instruktorów symulacji medycznej będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni medycznych. Było to szkolenie przeprowadzone w ścisłej współpracy z EuSIM. Zagadnienia kursu obejmowały: zapoznanie z podstawowymi zasadami uczenia się […]

Continue Reading
 • by KCRK
 • 15 czerwca 2019
 • 0 Comments

Cykl szkoleń dla nauczycieli i instruktorów z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej niskiej wierności

Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji zrealizowało w okresie luty – kwiecień 2019 roku na rzecz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie usługę: Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli i instruktorów z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej niskiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków […]

Continue Reading
 • by KCRK
 • 14 czerwca 2019
 • 0 Comments

Szkolenia dla pracowników dydaktycznych i naukowo dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji zrealizowało w okresie listopad 2018 – marzec 2019 roku na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach usługę: „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych i naukowo dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu” w ramach projektu pn. „SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych Program Rozwojowy UJK w Kielcach” współfinansowanego przez Unię […]

Continue Reading